ตรวจสอบสถานะสินค้า

ตรวจสอบสถานะสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของท่าน ตามขึ้นตอนดังนี้

  1. กด “สัญลักษณ์” ที่ปรากฏชื่อของสมาชิก เพื่อแสดงเมนูต่างๆ
  2. เลือก “ดูประวัติการสั่งซื้อ”

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ ตามด้านขั้นตอนดังนี้

  1. กด “สัญลักษณ์” ที่ปรากฏชื่อของสมาชิก เพื่อแสดงเมนูต่างๆ
  2. เลือก “ดูประวัติการสั่งซื้อ”
  3. กด “เช็คสถานะพัสดุ” บริเวณด้านล่างของสถานะคำสั่งซื้อ
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.