นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริการส่งภายในประเทศ

 • ฟรีค่าจัดส่งภายในประเทศเมื่อซื้อครบ 1,200 บาท
 • หากซื้อสินค้าไม่ครบมูลค่า 1,200 บาท หรือในตะกร้ามีสินค้าที่ลดราคามากกว่า 30.01% ขึ้นไป จะมีค่าบริการจัดส่งขั้นต่ำ 100 บาท ตามขนาด และจำนวนสินค้าในคำสั่งซื้อ

  ระยะเวลาในการจัดส่ง
  • 1-3 วันทำการ สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
  • 2-4 วันทำการ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ* สินค้าที่มีการ Personalization จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งมากขึ้น 1-2 วัน จากระยะเวลาในการจัดส่งปกติ และจะไม่สามารถเลือกวิธีการชำระแบบเก็บเงินปลายทางได้

บริการรับสินค้าที่สาขา (Click & Collect)

  • ฟรีค่าจัดส่ง!
  • สามารถเลือกรับสินค้าที่ได้ร้าน Ari Football ทุกสาขา
  • ระยะเวลาในการจัดส่งถึงสาขา
   • 2-4 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับรอบการจัดส่งสินค้าไปยังแต่ละสาขาของบริษัทฯ)

หมายเหตุ* สินค้าถูกจัดส่งออกจากคลังสินค้ากลาง สงวนสิทธิ์ในการติดต่อเข้ารับสินค้าที่สาขา หากยังไม่ได้รับ Email ยืนยัน และรหัสเข้ารับสินค้า

บริการจัดส่งภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ (Same Day Delivery)

  • ค่าบริการจัดส่ง 200 บาท
  • จำกัดการจัดส่งภายในพื้นที่ กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • สามารถเลือกบริการจัดสั่งดังกล่าวได้ในช่วงเวลา 10:30 – 16:30 ของทุกวัน

หมายเหตุ* สินค้าที่มีการ Personalization จะไม่สามารถใช้บริการจัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อได้

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

 • สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน โดยนับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าจาก arirunningstore.com เท่านั้น
 • กรุณาแสดงเอกสารใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี หรือหลักฐานการชำระเงินที่มีการระบุเลขที่เอกสารของคำสั่งซื้อ อย่างชัดเจนทุกครั้ง
 • สภาพสินค้าสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่ซื้อสินค้าทุกประการ โดยไม่ผ่านการใช้งาน และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์
 • สินค้ามีตำหนิที่เกิดจากการขบวนการผลิตจากโรงงาน หรือไม่ตรงตามมาตรฐานการผลิต
 • สินค้าราคาปกติ สินค้าที่ใช้ส่วนลดสมาชิก Ari Member และสินค้าที่ลดราคาตามฤดูกาล สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
 • สินค้าที่จัดรายการโปรโมชั่นลดราคา หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ยกเว้นสินค้ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น
 • สินค้าที่ทำการปักชื่อ หรือสกรีนชื่อและเบอร์ลงบนสินค้า ไม่สามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ยกเว้นสินค้ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น
 • สินค้าที่มีการจำกัดสิทธิ์การซื้อ หรือสินค้า Limited Edition ไม่สามารถทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนได้ทุกกรณี ยกเว้นสินค้ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น
 • สามารถเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือสูงกว่า โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระราคาส่วนต่างค่าสินค้าหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับและค่าส่งสินค้าใหม่ไปเปลี่ยนทุกกรณี ยกเว้นสินค้าที่มีตำหนิที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น
 • การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า จำกัดที่ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • หากตรวจสอบพบว่า จำนวนประวัติการขอคืนสินค้า มีจำนวนใกล้เคียงกับคำสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ปฏิเสธการคืนสินค้า และสงวนสิทธ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้บน arirunningstore.com ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  

เงื่อนไขการรับประกัน (การเคลมสินค้า)

การรับประกันสินค้า

 • รับประกันสินค้าที่ซื้อจาก arirunningstore.com ภายใต้การใช้งานอย่างถูกวิธี หรือเกิดความเสียหายจากขบวนการผลิตเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกกรณีระยะเวลาการรับประกัน
 • รับประกัน และเคลมสินค้าภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (ยกเว้นสินค้าบางยี่ห้อ บางรายการ อาจจะมีการรับประกันที่แตกต่างออกไป อ้างอิงรายละเอียดตาม Link ด้านล่าง)แสดงหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง
 • กรุณาแสดงเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือหลักฐานการชำระเงิน (สลิปบัตรเครดิต, รูปถ่ายใบเสร็จรับเงิน) ที่มีการระบุเลขที่เอกสารของคำสั่งซื้อ อย่างชัดเจนทุกครั้ง(สลิปบัตรเครดิต รูปถ่ายใบเสร็จรับเงิน)ทุกครั้งที่ต้องการติดต่อเคลมสินค้า

เงื่อนไขและข้อยกเว้น (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับเคลมสินค้า) ดังนี้

 • สินค้าที่ใช้งานผิดประเภท (ใช้สินค้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์สินค้า, การดูแลรักษาสินค้าไม่ตรงตามคำแนะนำการใช้งาน เป็นต้น)
 • สินค้าที่มีการแก้ไขดัดแปลงหรือซ่อมแซมสินค้า
 • สินค้าที่จัดรายการโปรโมชั่นหรือกิจกรรมทางการตลาด ที่มีส่วนลด 30.01% ขึ้นไป
 • สินค้าที่ได้รับในรูปแบบของสมนาคุณ หรือได้รับจากกิจกรรมทางการตลาด ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าทุกกรณี
 • สินค้าที่นำมาใช้สิทธิ์รับประกัน จะต้องอยู่ในสภาพสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก, กลิ่น หรือสิ่งไม่พึงประสงค์
 • ในกรณีที่ไม่มีสินค้าทดแทน ทางร้านค้าจะกำหนดให้เลือกสินค้ามูลค่าเท่ากัน หรือสูงกว่า โดยลูกค้าจะต้องชำระราคาส่วนต่างเพิ่มเติมตามลำดับ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการ Personalization

 • ทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก arirunningstore.com เท่านั้น
 • ทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์บริการ Personalization ตามอุปกรณ์ที่สาขานั้นๆ มีรองรับการให้บริการ
 • ทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการสินค้าเฉพาะที่สามารถตกแต่งได้ โดยไม่ก่อให้สินค้าเกิดชำรุด/เสียหาย
 • ทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์งดบริการ สำหรับสินค้าที่ทางร้านค้าไม่ได้จัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ หรือ อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เพื่อมาใช้บริการ Personalization กับสินค้าที่ซื้อจากทางร้าน
 • ทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์งดบริการ Personalization สำหรับสินค้าที่ซื้อจาก Ari Outlet ทุกช่องทาง
 • การคิดค่าบริการตกแต่งสินค้าด้วย Personalization
  • Free Personalization
   • ซื้อสินค้าจากร้านฯ สามารถเลือกรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
   • บริการสกรีน 1 จุด ขนาดไม่เกิน 3 ซม. ไม่จำกัดตัวอักษร มีความยาวเรียงกันรวมไม่เกิน 30 ซม. และ ไม่เกิน 1 บรรทัด
   • บริการปัก หรือ เลเซอร์ 1 จุด / 1 ข้าง (รองเท้า) โดยจำนวนตัวอักษรและขนาดขึ้นอยู่กับพื้นที่สินค้านั้นๆ โดยไม่ก่อให้สินค้าชำรุด/เสียหาย
  • ค่าบริการ Personalization นอกเหนือจากบริการ Free Personalization
   • สกรีน 1 จุด ขนาด 5 ซม. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ซม.มีความยาวเรียงกันรวมไม่เกิน 30 ซม. และ ไม่เกิน 1 บรรทัด คิดค่าบริการ 200 บาทต่อจุด
   • เพิ่มเติมจุดสกรีนที่นอกเหนือจากบริการ Free Personalization คิดค่าบริการจุดละ 100 บาท

หากข้าพเจ้าไม่ทำตามเงื่อนไข และนโยบายเบื้องต้น ให้ถือว่าอยู่นอกขอบเขตความรับผิดชอบของ arirunnningstore.com และให้การตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.